Från förebyggande till brottsbekämpande - hela kedjan behövs. Slutredovisning om Jämställdhetsmyndighetens insatser mot könsstympning av flickor och kvinnor (2023:16)

"Från förebyggande till brottsbekämpande - hela kedjan behövs" är Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av insatser inom ramen för det myndighetsgemensamma uppdraget om att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Rapporten innehåller en analys av utvecklingen på området och identifierade utvecklingsområden bland annat för den nationella samordningen, målsättningarna i den nationella strategin och legala hinder.

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle