Faktablad om kvinnors och flickors utsatthet för könsstympning 2023

Socialstyrelsen publicerade i juni 2023 ett faktablad med en ny uppskattning av antalet flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning. Uppskattningen visar att upp till 68 000 flickor och kvinnor i Sverige kan blivit utsatta. Dessutom uppskattar myndigheten att 13 000-23 000 befinner sig i risk för att utsättas.

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Trossamfund