Tranemo kommuns handlinsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

En gemensam handlingsplan över sektionerna med främjande, förebyggande och åtgärdande aktiviteter för att samla kommunens arbete på ett strukturerat och samlat vis mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att all personal i kommunen ska ha en grundkunskpa om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympnig. Den lyfter även indikationer på att någon kan vara utsatt, samt hur man ska våga ställa frågor om utsatthet.

Till handlingsplanen på Tranemo kommuns webbplats

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård