Umeå kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Umeå kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, för Umeås kommunala grund- och gymnasieskolor.

Handlingsplanen är ett stöd i skolans uppdrag att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter samt att ge vägledning kring hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning. För att alla på skolan ska veta vem som gör vad för att hjälpa ett barn eller ungdom som lever i en hedersproblematik. Även vikten av att det finns en nära samverkan med de sociala myndigheterna med en tydlig roll- och ansvarsfördelning finns med i handlingsplanen.

Umeå kommuns handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (öppnas som Pdf)

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola