Vimmerby kommuns riktlinjer och stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck

Riktlinjerna syftar till att fungera som ett stöd i arbetet för att bemöta och utreda personer som utsätta för hedersrelaterat våld och förtryck, inkl. könsstympning inom socialförvaltningen. Riktlinjen innheåller information om könsstympning, lagstiftning och hur man ska agera vid misstanke om att en flicka eller kvinna har blivit utsatt eller riskerar att utsättas för könsstympning.

Till riktlinjerna på Vimmerby kommuns webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Socialtjänst