Arbetsmiljöverkets särskilda informationsinsatser 2020 gällande arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljöverket ska fortsätta att under 2020 genomföra särskilda informationsinsatser för att stödja arbetsgivares arbete med att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. Initiativen i samband med #metoo-uppropen visade att det förekommer sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher. Det är viktigt att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet på arbetsplatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2020

Slutdatum: 31 december 2020

Arbetsmiljöverket

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete