Återrapportering gällande FN:s säkerhetsrådsresolutioner

Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området.

Startdatum: 22 december 2022

Slutdatum: 23 oktober 2026

Kustbevakningen

Våldsförebyggande arbete

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete