Brottslighet i skolmiljö och brott i nära relationer

Brå ska utifrån befintliga data från Skolundersökningen om brott studera brottslighet i skolmiljön. I det ingår att beskriva utsatthet för brott i skolmiljö och hur den har utvecklats över tid samt i vilken utsträckning utsattheten för brott i skolmiljö överlappar med mobbning. 

Startdatum: 22 juni 2023

Slutdatum: 01 februari 2024

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Kunskapsbaserat arbete