Brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer 2018

Socialstyrelsen ska under 2018 fortsätta att ge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer som har utsatts för våld i nära relationer. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 30 juni 2019

Socialstyrelsen

Brottsbekämpning

Hbtqi-personers rättigheter