Bygga upp en väl fungerande organisation för uppdraget att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål

Länsstyrelsen Stockholm ska bistå Jämställdhetsmyndigheten i arbetet med att bygga upp en ny och välfungerande organisation för uppdraget att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. De två myndigheterna ska ta vara på de erfarenheter och den kunskap som länsstyrelserna har, så att arbetet med att motverka prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål kan bedrivas utan avbrott. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 12 december 2018

Slutdatum: 31 december 2018

Länsstyrelsen Stockholm

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Förbättrad samverkan