Följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska följa upp och analysera den nya lagstiftning om våldtäkt som började gälla 1 juli 2018. En viktig del av uppdraget är att analysera om avsikterna med lagstiftningen har förverkligats. Ett exempel är om vissa typer av fall, som tidigare inte ledde till åtal och fällande domar, gör det i dag. Brå ska också undersöka om det finns eventuella bevisproblem eller svårigheter att tolka lagen. Myndigheten ska på ett översiktligt sätt redovisa hur lagändringarna om våldtäkt har påverkat längden på de dömdas fängelsestraff.

Startdatum: 11 december 2019

Slutdatum: 15 juni 2020

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter