Fördjupad analys av vad det skulle innebära att den som säljer sex ses som målsägande

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska göra en fördjupad analys av vad det skulle betyda att en person som har sålt sex ses som målsägande under en rättsprocess. Brå ska analysera om stödet till den som säljer sex skulle förbättras om hen ses som målsägande. Det innebär att regeringen ändrar i det uppdrag som den gav Skolverket 2020. I det tidigare uppdraget låg fokus på att Brå skulle följa upp och analysera tillämpningen av lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster och hur rättsväsendet hanterar sådana brott, från anmälan till dom. Det handlade också om att följa upp och analysera tillämpningen av lagen om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Startdatum: 03 november 2021

Slutdatum: 29 april 2022

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete