Förstärka insatserna utifrån den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten ska förstärka sina insatser i arbetet med regeringens nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska fokusera särskilt på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och på arbetet med barns situation. En del av uppdraget handlar om att främja en struktur som underlättar för myndigheter att samverka på nationell nivå i arbetet med att förebygga våld. Jämställdhetsmyndigheten ska också ta fram en forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete och arbete mot mäns våld mot kvinnor. I översikten ska myndigheten också ta upp det arbete som skolor och föreningsliv gör. Myndigheten ska redovisa forskningsluckor och kunskapsluckor som den ser.

Myndigheten ska genomföra delar av uppdraget i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 30 augusti 2020

Jämställdhetsmyndigheten

Skydd för våldsutsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete