Förstärkta informationsinsatser om hälsa, sexualitet och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska förstärka sitt arbete med att informera unga nyanlända och unga asylsökande kring frågor om hälsa, sexualitet och jämställdhet. MUCF ska samverka med Ungdomsmottagningen på nätet, UMO. MUCF och UMO ska tillsammans utöka informationen på webbplatsen youmo.se. De ska fokusera på innehåll som tar upp prostitution och människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning, sexuellt våld och sexuella trakasserier. MUCF och UMO ska höja medarbetares kompetens, bland annat genom en webbaserad utbildning som är riktad till fritidsledare och andra yrkesverksamma som möter unga nyanlända.

Startdatum: 19 juli 2018

Slutdatum: 31 mars 2021

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete