Fortsatt uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Statens institutionsstyrelse, SiS, ska fortsätta att utveckla sin kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck, och om arbete med att förebygga våld. SiS ska höja myndighetens och medarbetarnas kunskaper om:
• hedersrelaterat våld och förtryck
• våldsförebyggande arbete bland pojkar, unga män och i ungas partnerrelationer, inklusive destruktiva maskulinitetsnormer
• prostitution och människohandel

SiS ska samverka med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland*.

*Bytte i oktober 2022 namn till: Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Startdatum: 01 januari 2022

Slutdatum: 31 mars 2023

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete