Fortsätta ta fram och sprida kunskap om ny lagstiftning om återfallsförebyggande insatser

Länsstyrelserna ska fortsätta att ta fram och sprida kunskap om den nya lagstiftningen om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående. Länsstyrelserna ska genomföra uppdraget tillsammans med Socialstyrelsen. De ska utgå ifrån uppdraget i och med ett tidigare regeringsbeslut om information och vägledning i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Startdatum: 01 januari 2022

Slutdatum: 31 december 2022

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Kunskapsbaserat arbete