Granska sex- och samlevnadsundervisningen 2017

Skolinspektionen ska granska sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera resultatet av sin granskning och redogöra för innehåll och områden som behöver utvecklas.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 16 februari 2018

Skolinspektionen

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter