Granska sex- och samlevnadsundervisningen

Skolinspektionen ska fortsätta sitt arbete med att granska sex- och  samlevnadsundervisningen i den svenska grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera resultatet av sin granskning och redogöra för innehåll och områden som behöver utvecklas.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 december 2018

Skolinspektionen

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter