Höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra insatser för att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, särskilt kvinnor och barn. Jämställdhetsmyndigheten ska öka kunskapen om lagstiftning på området och belysa livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

I uppdraget ingår att Jämställdhetsmyndigheten ska
• undersöka livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter
• undersöka vilka ytterligare åtgärder som behövs för att underlätta för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter

Jämställdhetsmyndigheten ska också bland annat
• kartlägga, sammanställa och sprida information och stödmaterial till den utsatta målgruppen samt till yrkesverksamma som möter målgruppen
• kartlägga behovet av ökad kunskap inom myndigheter om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter
• planera och genomföra insatser för att höja kunskaperna utifrån de behov som de berörda myndigheterna har
• presentera en långsiktig plan för hur arbetet kan utvecklas och följas över tid

Startdatum: 22 april 2021

Slutdatum: 31 mars 2023

Jämställdhetsmyndigheten

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete