Informationsinsatser för barn och unga samt personer utsatta för hedersrelaterat förtryck

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att genomföra riktade informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, såsom barn och unga samt personer utsatta för hedersrelaterat förtryck. Inom ramen för planeringen av informationsinsatsen ska Brottsoffermyndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. 

Startdatum: 30 juni 2023

Slutdatum: 28 juni 2024

Brottsoffermyndigheten

Brottsbekämpning

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete