Insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Folkhälsomyndigheten ska redovisa resultatet av insatser som har gjorts för att främja människors lika rättigheter och möjligheter utifrån regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Folkhälsomyndigheten har samverkat i flera insatser med bland andra DO, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen och organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter. Folkhälsomyndigheten ska särskilt redovisa kunskaps- och medvetandehöjande insatser om hbtqi-personers livssituation och hälsa, liksom hur frågor om unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom ramen för myndighetens andra uppdrag inom psykisk hälsa. 

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 22 februari 2018

Folkhälsomyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan