Jämställdhetsmyndigheten ska förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten ska tillsammans med flera andra myndigheter* arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Uppdraget ska genomföras med ett funktionshinderperspektiv. Jämställdhetsmyndighetens uppdrag handlar mycket om att samordna, följa upp, och bidra till att öka kunskaperna om frågorna inom andra myndigheter. Tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska Jämställdhetsmyndigheten:
• samordna och följa upp alla aktörers arbete mot könsstympning
• bidra till att olika aktörer utbyter erfarenheter med varandra

Jämställdhetsmyndigheten är en av de myndigheter som, tillsammans med Nationella kompetensteamet, ska planera och genomföra insatser för att öka myndigheters kunskaper om frågor kring könsstympning. Jämställdhetsmyndigheten ska också vara med och planera och genomföra informationsinsatser till flickor och kvinnor, till deras närstående, och till yrkesverksamma som kan möta gruppen, däribland som elevhälsa och förskola.

*Myndigheter som ska arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete