Jämställdhetsmyndigheten ska vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Jämställdhetsmyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter som ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska ta fram och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter att genomföra 2018–2020. Myndigheten ska hämta in kunskap och erfarenhet från andra aktörer, till exempel organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Jämställdhetsmyndigheten ska föra en dialog med övriga strategiska myndigheter. De är DO, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Skolverket och Socialstyrelsen. 

Startdatum: 28 juni 2018

Slutdatum: 22 februari 2020

Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan