Kartlägga forskning om segregationsmekanismer

Vetenskapsrådet ska kartlägga forskning om mekanismer som orsakar, bidrar till och befäster segregation. I uppdraget står segregation för

• socioekonomisk segregation: när resursskillnader avgör var människor bor
• etnisk segregation: att personer som delar vissa etniska, religiösa eller kroppsliga kännetecken skiljs från personer som har andra sådana attribut
• demografisk segregation: skillnader i var människor bor kopplat till ålder, kön och hushållstyp

Vetenskapsrådet ska lägga ett särskilt fokus på socioekonomisk segregation. Kartläggningen ska särskilt belysa de fokusområden som ingår i regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation med ett integrerat jämställdhetsperspektiv. Vetenskapsrådet ska inkludera både nationella och internationella forskningsresultat i kartläggningen, liksom en redovisning av pågående forskning i ämnet i Sverige. 

Startdatum: 16 november 2017

Slutdatum: 01 juni 2018

Vetenskapsrådet

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete