Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam

Diskrimineringsombudsmannen ska kartlägga förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam. DO ska göra en bedömning av om det finns behov av fler åtgärder på området, till exempel utbildningsinsatser och utvecklad självreglering. DO kan i så fall också göra en bedömning av vilka sådana åtgärder som kan genomföras.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 01 mars 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete