Kvinnors rättigheter och deltagande i konfliktsituationer

Sida ska senast den 30 juli 2023 redovisa myndighetens arbete för att genomföra Sveriges nationella handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet. Redovisningen ska vara fokuserad på hur myndighetens arbete har bidragit till större effektivitet och genomslag i fredsfrämjande- och återuppbyggnadsinsatser.

Startdatum: 30 juli 2023

Slutdatum: 07 september 2023

Sida

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete