Länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor

Flera uppdrag som kopplas direkt till arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Bland annat ska Länsstyrelserna erbjuda stöd för utvecklingsarbete och samarbete mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle avseende mäns våld mot kvinnor, inklusive kommunernas regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. 

Startdatum: 22 juni 2023

Slutdatum: 01 oktober 2023

Länsstyrelserna

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete