Myndigheten för stöd till trossamfund ska förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Myndigheten för stöd till trossamfund ska tillsammans med flera andra myndigheter* genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Myndigheten ska genomföra uppdraget med ett funktionshinderperspektiv. Myndigheten ska arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor inom trossamfunden. Den ska genomföra insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning. Om myndigheten bedömer att det behövs, ska den arbeta för att bidra till en attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, särskilt bland religiösa ledare. Myndigheten ska också delta i informationsinsatser riktade till flickor och kvinnor, till deras närstående, och till yrkesverksamma som kan möta gruppen. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

*Myndigheter som ska arbeta för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Polisen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Startdatum: 29 april 2021

Slutdatum: 28 september 2023

Myndigheten för stöd till trossamfund

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete