Nationellt uppdrag 2019 att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Länsstyrelsens arbete ska utföras med den inriktning som regeringen har angett i tidigare beslut.

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 31 december 2019

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter