Översyn av läroplanen för förskolan

Skolverket ska göra en översyn av läroplanen för förskolan. Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samtidigt som den erbjuder barn en trygg omsorg. Trots att förskolan har både ett omsorgsuppdrag och ett lärandeuppdrag, saknas det en närmare definition av begreppet omsorg. Det är viktigt att klargöra begreppet omsorg i förhållande till begreppet undervisning, som definieras i skollagen. När det gäller omsorg bör barns rätt till integritet lyftas fram och förtydligas. Det handlar bland annat om barns rätt till kroppslig integritet och integritet när det kommer till dokumentation.

Startdatum: 20 april 2017

Slutdatum: 23 mars 2018

Skolverket

Våldsförebyggande arbete

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter