Planera för fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning

Socialstyrelsen ska planera för fördjupad fortbildning för medarbetare inom socialtjänsten och i hälso- och sjukvården om hedersrelaterat våld och förtryck och om könsstympning. Socialstyrelsen ska arbeta med planeringen i anslutning till ett uppdrag som myndigheten redan har. Det tidigare uppdraget handlar bland annat om att fördela utvecklingsmedel både nationellt och regionalt för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Socialstyrelsen ska samråda med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och med Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen har erfarenheter av kompetensutveckling om hedersrelaterat våld och förtryck för medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck