Polisens arbete mot sexualbrott, brott i parrelation, brott mot barn och brott med hedersmotiv

Polismyndigheten ska redovisa hur den har utvecklat sitt brottsutredande arbete inom områdena brott i parrelation, brott mot barn, våldtäkt mot vuxna, köp av sexuella tjänster och människohandel. Myndigheten ska särskilt redogöra för sexualbrott mot barn och internetrelaterade sexualbrott mot barn. Med vilka tekniska hjälpmedel skulle polisen kunna klara upp fler internetrelaterade sexualbrott mot barn? Polisen ska redovisa hur den arbetar med att klara upp fler brott med hedersmotiv inklusive könsstympning, liksom brott som handlar om äktenskapstvång och barnäktenskap.

Myndigheten ska höja kompetensen inom organisationen om den här typen av brott för att bidra till att stärka hela rättskedjan. Polisen ska bedöma hur covid-19-pandemin har påverkat brott i parrelation och brott mot barn, liksom polisens möjligheter att göra insatser.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 17 december 2020

Slutdatum: 01 mars 2022

Polismyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete