Polismyndigheten ska vara nationell rapportör för människohandel

Polismyndigheten ska vara nationell rapportör i frågor om människohandel. Förslagen i regeringens proposition Skärpt straff för köp av sexuell tjänst blev ny lag 2011. I propositionen konstaterades att människohandel är en av de faktorer som gör att en person blir skyddslös och hamnar i en särskilt utsatt situation. Människohandel kan göra att brott mot förbudet mot köp av sexuell tjänst kan ses som ett ännu allvarligare brott än det annars skulle göra.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Särskild sårbarhet för våld

Förbättrad samverkan