Regionalt kompetensstöd till kommunerna 2020-2022

Länsstyrelserna ska tillsammans med andra myndigheter, däribland Socialstyrelsen, lämna regionalt kompetensstöd till landets kommuner för deras arbete mot våld i nära relationer. Sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck räknas också in här. Regionalt kompetensstöd ska underlätta för kommunerna att sprida och införa nationell kunskap. Kompetensstödet ska också stimulera kommuner att arbeta långsiktigt med de här frågorna. Ideella föreningar och stiftelser ska kunna ta del av stöd. I frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska länsstyrelserna samverka med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Startdatum: 12 mars 2020

Slutdatum: 30 september 2023

Länsstyrelserna

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete