Samordning av arbete mot människohandel och exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten ska samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som Länsstyrelsen Stockholm fick 2014

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 30 april 2019

Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan