SBU ska initiera och etablera ett internationellt nätverk för samarbete inom området social utvärdering

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, ska arbeta för att etablera ett globalt nätverk för organisationer som arbetar med utvärderingar inom det sociala området. Syftet är att bidra till metodutveckling för att öka möjligheterna att ge bästa möjliga vård och omsorg till olika grupper. Det handlar till exempel om äldre kvinnor och män, kvinnor och män med funktionsnedsättning, flickor och pojkar med funktionsnedsättning, utsatta barn och utsatta vuxna. Metodutvecklingen kan handla om att etablera standarder för systematiskt översiktsarbete och för STA-rapporter (Social Technology Assessment) inom socialtjänst och socialt arbete. Det kan också vara att stödja att beslut inom det sociala välfärdsområdet ska fattas baserat på evidens.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 15 augusti 2019

Slutdatum: 31 mars 2020

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete