Sidas arbete 2023 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet

Sida ska senast den 30 juli 2023 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) som underlag till Sveriges nationella rapportering till Förenta nationernas (FN) redovisa myndighetens arbete för att genomföra Sveriges nationella handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet. Redovisningen ska vara fokuserad på hur myndighetens arbete har bidragit till större effektivitet och genomslag i fredsfrämjande- och återuppbyggnadsinsatser. 

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 30 juli 2023