Skolverket ska fortsätta integrera ett hbtqi-perspektiv i ordinarie verksamhet

Skolverket är en av flera strategiska myndigheter som ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska fortsätta integrera ett hbtqi-perspektiv i sin ordinarie verksamhet under 2021. Skolverket kan när det behövs koordinera och genomföra insatser tillsammans med de andra hbtqi-strategiska myndigheterna*. Under 2021 är Jämställdhetsmyndigheten den sammankallande myndigheten. Skolverket ska också samverka med organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter.

*Hbtqi-strategiska myndigheter är DO, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen och Socialstyrelsen.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 01 mars 2022

Skolverket

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete