Skolverket ska vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Skolverket ska vara en av flera strategiska myndigheter som ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Skolverket ska ta fram och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter att genomföra 2018–2020. Myndigheten ska inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer, till exempel organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Skolverket ska under uppdraget föra en dialog med de övriga strategiska myndigheterna DO, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen och Socialstyrelsen. 

Startdatum: 28 juni 2018

Slutdatum: 22 februari 2020

Skolverket

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete