Socialstyrelsen ska fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Socialstyrelsen ska 2020-2022 fördela pengar till socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer. Sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck räknas också in i våld i nära relationer. Satsningen ska också stödja arbete för att hjälpa vuxna och barn som lever i prostitution, eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar att samordna uppdraget om utvecklingsmedel och kompetensstöd i hela landet, och att också kvalitetssäkra, följa upp och redovisa det. 

Andra myndigheter har egna uppdrag inom uppdraget:
• Jämställdhetsmyndigheten ska sprida nationellt stöd på regional nivå
• Länsstyrelserna ska lämna regionalt kompetensstöd till kommunerna
• Uppsala universitet ska vidareutveckla och erbjuda kompetensstöd för våldsutsatta vuxna genom webbaserat stöd till yrkesverksamma som möter våldsutsatta
• Linköpings universitet ska utveckla kompetensstöd till medarbetare i kommuner och regioner, som i arbetet möter våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld

Myndigheterna ska samråda med Nationella nätverket för samordningsförbund och med SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Startdatum: 12 mars 2020

Slutdatum: 30 september 2023

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete