Socialstyrelsen ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Socialstyrelsen samverkar med andra myndigheter* för att främja människors lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Utifrån regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Socialstyrelsen redovisa vilka resultat som arbetet har lett till under 2017. Myndigheten ska visa hur frågor om unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom Socialstyrelsens andra uppdrag om psykisk hälsa. Socialstyrelsen ska bedöma effekter av de statsbidrag som har gått till kommuner och landsting för att öka kunskapen om situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner

*De andra myndigheterna är bland annat DO, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, liksom organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter – Förutsättningar och exempel 

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Socialstyrelsen

Våldsförebyggande arbete

Funktionshinderperspektiv

Hbtqi-personers rättigheter