Stöd till kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska stödja kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa på regional nivå, lokal nivå och inom den ideella sektorn. Folkhälsomyndigheten ska samverka med den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa och med de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa som ska byggas upp under 2017. Myndigheten ska också samverka med Socialstyrelsen, till exempel när det gäller att stärka stödet till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där det förekommer våld. I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att främja samverkan, stärka arbetet med att ta fram och sprida ny kunskap, liksom att följa upp arbetet. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 28 februari 2018

Folkhälsomyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan