Ta fram utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

Brottsoffermyndigheten ska ta fram utbildnings- och informationsmaterial utifrån regeringens handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Utbildningsmaterialet ska kunna användas av myndigheter, organisationer och av enskilda personer. Det ska bidra till att yrkesverksamma och civilsamhälle kan ge bättre stöd till personer som blir, eller riskerar att bli, utsatta för hot och hat. Det ska också vara ett stöd direkt till personer som utsätts för hot och hat i den offentliga debatten, särskilt på internet och i sociala medier, till exempel förtroendevalda, journalister, författare och konstnärer. Ibland leder hot och trakasserier till självcensur, vilket hotar det demokratiska samtalet och demokratin.

Myndigheten ska ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv under arbetet, eftersom det finns skillnader i utsatthet som har att göra med kön. Brottsoffermyndigheten ska samråda med Brå, Polisen, Socialstyrelsen, Brottsofferjouren Sverige och andra relevanta aktörer.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 13 juli 2017

Slutdatum: 02 oktober 2019

Brottsoffermyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete