Uppdrag att förstärka och granska skolans arbete mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att granska skolans arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, inklusive att bland annat förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld. Samtidigt skjuter regeringen till medel till Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Startdatum: 22 februari 2023

Slutdatum: 01 april 2025

Skolinspektionen

Våldsförebyggande arbete

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete