Uppdrag att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen ger Linköpings universitet i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter.

Startdatum: 26 december 2022

Slutdatum: 28 september 2023

Linköpings universitet

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck