Våldtäkter från anmälan till dom

Våldtäkter är brott som kränker människors integritet och som kan få stora konsekvenser för den som drabbas. Våldtäktsbrott är ofta svåra att utreda, det är vanligt att ord står mot ord och att övrig bevisning saknas. Rättsväsendet behöver ständigt utveckla sina arbetsmetoder för att klara upp den här typen av brott. Brottsförebyggande rådet, Brå, ska belysa rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom. Brå ska identifiera svårigheter och framgångsfaktorer i arbetet med att utreda och lagföra brotten. Brå ska ge förslag på hur rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott kan förbättras.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 15 november 2019

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete