Tillsammans mot våld

Detta informationsmaterial riktar sig till våldsutsatta personer. Du som arbetar i en kommun kan använda materialet för att sprida information om våld och vart våldsutsatta kan vända sig för att få hjälp. Materialet finns på flera språk.

Bild med texten: Är det någon som gör dig illa?

Jämställdhetsmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen tagit fram kampanjen Tillsammans mot våld. Kampanjmaterialet lanserades i november 2021 och syftar till att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Materialet finns fortfarande att tillgå. Det består av affischer, bildspel och inläggsförslag i sociala medier. Materialet finns på flera språk, bland annat arabiska, dari och engelska.

Sprid information - Tillsammans mot våld

Affischer

Det finns tre versioner av affischen som riktar sig till olika målgrupper: våldsutsatta, våldsutövare och åskådare. Affischerna finns både som ifyllbara PDF:er och indesign-dokument. Det går att lägga lokal kontaktinformation på affischerna.
Affischer i flera format (40,5MB, öppnas med zip-fil).

Filmer till sociala medier

Vi har tagit fram filmer i form av ett bildspel riktat till de tre målgrupperna våldsutsatta, våldsutövare och åskådare. Filmerna finns i två varianter. Den ena är klar att publicera direkt i sociala medier. Den andra är något längre där du själv kan lägga in kontaktuppgifter på slutet. Mejla webb@jamstalldhetsmyndigheten.se om du vill ta del av filmerna. 

Textförslag till inlägg i sociala medier

Vi har också tagit fram förslag på inläggstexter till sociala medier. Dessa går givetvis att ändra eller anpassa efter egna behov.
Förslag på inläggstexter till sociala medier (13kb, word).

Informationsmaterial på andra språk

Affischer och bildspel finns förutom på svenska även på arabiska, dari, engelska, finska, jiddish, meänkeli, romani, samiska, somaliska och sorani. 

Mejla webb@jamstalldhetsmyndigheten.se om du vill att vi skickar detta till dig.

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 10 oktober 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024