Mer om statsbidrag

Varje år fördelar vi statsbidrag till ideella organisationer och stiftelser. Håll koll på när utlysningarna för jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering öppnar, och se vilka organisationer som vi beviljat statsbidrag sedan 2018.

Sök statsbidrag