Verksamhetsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Utlysningen är öppen 25 oktober till kl. 14.00 den 22 november 2022.

En man i sjukhuskläder och munskydd håller en helt nyfödd bebis i famnen. Navelsträngen är fortfarande kvar. I bakgrunden syns typisk sjukhusmiljö.

Det här kan statsbidraget gå till: 

Bidraget ska användas till våldsförebyggande verksamhet som bedrivs inom ett eller flera av dessa områden: 

 •  mäns våld mot kvinnor
 •  våld i nära relationer
 •   sexuellt våld
 •   hedersrelaterat våld och förtryck
 •   prostitution och människohandel för sexuella ändamål

  

Prioriteringar: 

Jämställdhetsmyndigheten prioriterar särskilt verksamhet som: 

 • genomför utvärdering i samverkan med ett lärosäte
 • har förutsättningar för god spridning av resultaten
 • har möjlighet till samverkan med andra aktörer

Verksamhetsbidraget är en av åtgärderna i regeringens nationellt våldsförebyggande program.

Krav som er organisation måste uppfylla för att kunna ansöka om bidraget: 

Ideella organisationer kan ansöka om statsbidraget. Organisationen ska:

 • vara självständig och demokratiskt uppbyggd
 • bedriva verksamhet i Sverige utan vinstsyfte i minst två år före ansökan om bidrag
 • i verksamheten respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering

Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en kommun eller en region. Bidraget får inte heller användas för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisationen. 

Bidraget får inte lämnas till organisationer som har skulder för svenska skatter och avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är försatt i likvidation eller konkurs.   

Läs noga igenom de fullständiga krav som ni måste uppfylla innan ni påbörjar er ansökan. Kraven regleras i regeringens förordning om bidraget. 

Ansökan sker digitalt

Ansökan görs via vårt digitala ansökningssystem för statsbidrag, e-tjänsten.

Du kan lämna in en ansökan under perioden då utlysningen är öppen: 25 oktober till kl. 14.00 den 22 november 2022.

E-tjänsten för statsbidrag hittar du här.

Testa din idé i samtal med oss

Våra utredare kan ge dig stöd och råd i utvecklingen av er projekt- eller verksamhetsidé under ansökningsprocessen.

Fyll i det här formuläret och beskriv er projekt- eller verksamhetsidé så kontaktar vi er med förslag på tid för ett återkopplingssamtal. Under samtalet kan ni diskutera er projektidé med en utredare. Samtalet tar cirka 20 minuter. Observera att detta inte innebär att ni lämnat in en formell ansökan om bidrag.

Vi erbjuder återkopplingssamtal mellan den 14 oktober och den 15 november 2022 och dessa erbjuds i mån av tid.

Digitalt informationsmöte 13 oktober

Torsdag 13 oktober 2022 kl. 10-11 erbjuder vi ett infomationsmöte online om statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete. Du kan i förväg ställa frågor rörande exempelvis villkor, förutsättningar och bedömningar. Anmäl dig senast 6 oktober via detta anmälningsformulär.

Frågor?

Kontakta oss gärna i god tid om ni har frågor om statsbidrag. Ni når oss på bidrag@jämställdhetsmyndigheten.se.

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 29 juni 2022

Senast uppdaterad: 29 september 2022