Webbkurs: Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

En kurs att gå enskilt eller i grupp! Den här kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Fyra personer samlade runt kaffeautomaten i ett personalrum. De är i samtal två och två och håller kaffekoppar i händerna.


Med hjälp av flera konkreta exempel och praktiska övningar får du kunskap om hur du ska agera. Du väljer att gå kursen i rollen som chef eller i rollen som kollega.

Gå den enskilt

Kursen är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Det enda som krävs är att du skapar ett användarkonto. Den tar 1-2 timmar att genomföra, och det går att växla mellan dator, telefon och läsplatta med möjlighet att pausa och fortsätta vid ett annat tillfälle. Efter genomförd kurs kan du ladda ner ett kursintyg.

Gå den tillsammans i grupp

Nu finns också en version av webbkursen som är anpassad för grupper att genomföra tillsammans där ni alla ser på en och samma skärm eller filmduk. En person tar rollen som gruppledare, som skapar ett användarkonto och leder gruppen igenom kursen med hjälp av en handledning. Stora delar av kursinnehållet finns i handledningen, och det är därför helt nödvändigt att utgå från den.

Den som är gruppledare behöver inte ha djupa kunskaper eller vana av att undervisa i ämnet. Det räcker att gå den enskilda versionen av kursen först, och att på förhand gå igenom både handledningen och kursen för grupper. Det hjälper gruppledaren att lotsa gruppen genom kursen på ett smidigt sätt, och vara förberedd på situationer som kan uppstå i samtal om svåra ämnen. 

Att gå kursen i grupp ger er på arbetsplatsen gemensam kunskap och tillfälle att diskutera och resonera utifrån ämnet och er arbetsplats. 

Även kursen för grupper är kostnadsfri och den tar ca 2-4 timmar att genomföra. 

För chefer i grupp

Gruppen ska bestå av personer i rollen som chef. Syftet är att ni ska få kunskap om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Ni får kunskap om hur ni i er chefsroll kan och bör agera om ni tror att en medarbetare är utsatt, eller utsätter andra. Förutom regelverk får ni konkreta verktyg och praktisk träning i att hantera olika situationer. 

För kollegor i grupp

Gruppen ska bestå av personer i rollen som kollega/medarbetare. Syftet är att ni ska få kunskap om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Ni får kunskap om hur ni kan agera om ni tror att någon är utsatt, eller utsätter andra, och vilket stöd ni själva kan förvänta er av arbetsgivaren.

 

Gå till webbutbildningen

Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

När du loggat in väljer du någon av inriktningarna:

  • För dig som chef
  • För chefer i grupp
  • För dig som kollega
  • För kollegor i grupp

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 30 augusti 2022

Senast uppdaterad: 5 maj 2023

Arbetsplatsens roll för att upptäcka våld

Ett tomt skrivbord med en laptop, pennor och anteckningsböcker på i ett ljust och fräscht kontor.

Vi vill stärka arbetsplatsens roll för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att arbeta förebyggande, men också om att agera vid misstanke om både våldsutsatthet och våldsutövande.

Läs mer om vårt uppdrag
Ett tomt skrivbord med en laptop, pennor och anteckningsböcker på i ett ljust och fräscht kontor.

Ska du jobba med jämställdhet?

Här hittar du praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Vi samlar handledningar, övningar, verktyg, metoder och inspirerande exempel.